Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2011

zielony

Witaj w domu.

Niby nic, a jednak coś. problem polega na tym, że odkąd większość czasu zajmuje mi zielony, co raz ciężej jest mi tu wracać. Nie to, że nie lubię przebywać w domu. Problem polega na tym, że jestem rozdarta na dwie części. Z jednej strony sweet home a z drugiej prawdopodobna przyszłość, z którą z miesiąca na miesiąc co raz ciężej jest się rozstać. Pocieszam się faktem, że zostały 4 dni i powrót do lasu. Las ma specyficzne właściwości. Po zajęciach zazwyczaj ma się albo niesamowite pokłady energii, które idzie się rozładować biegiem na 2.5km albo kładzie się na wozie i zapomina o całym świecie. Przyciąganie wozowe, niezastąpione i jedyne w swoim rodzaju. Zasada zielonych brzmi: im dłużej znajdujesz się z dala od wozu, tym jego przyciąganie wzrasta. Wręcz nie sposób mu się oprzeć.

Prawda, prawda, prawda.

Jeszcze 4 dni, Dekielku, 4 dni.

Reposted fromzielony zielony viazielony zielony

April 23 2011

zielony

Witaj w domu.

Niby nic, a jednak coś. problem polega na tym, że odkąd większość czasu zajmuje mi zielony, co raz ciężej jest mi tu wracać. Nie to, że nie lubię przebywać w domu. Problem polega na tym, że jestem rozdarta na dwie części. Z jednej strony sweet home a z drugiej prawdopodobna przyszłość, z którą z miesiąca na miesiąc co raz ciężej jest się rozstać. Pocieszam się faktem, że zostały 4 dni i powrót do lasu. Las ma specyficzne właściwości. Po zajęciach zazwyczaj ma się albo niesamowite pokłady energii, które idzie się rozładować biegiem na 2.5km albo kładzie się na wozie i zapomina o całym świecie. Przyciąganie wozowe, niezastąpione i jedyne w swoim rodzaju. Zasada zielonych brzmi: im dłużej znajdujesz się z dala od wozu, tym jego przyciąganie wzrasta. Wręcz nie sposób mu się oprzeć.

Prawda, prawda, prawda.

Jeszcze 4 dni, Dekielku, 4 dni.

Reposted fromzielony zielony viazielony zielony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl